Opalanie bez tajemnic

Co to jest SPF i PPD?

Skróty – SPF, PPD i IPD są stosowane jako oznaczenia poziomu ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). To właśnie dzięki temu promieniowaniu mamy w naszym organizmie witaminę D, ale może ono także spowodować oparzenia słoneczne (UVB) i przyczynić się do przedwczesnego starzenia się naszej skóry (UVA).

Wskaźnik SPF (Sun Protection Factor) mieści się w skali od 2 do 50 i jest to wskaźnik określający stopień ochrony przed promieniowaniem UVB, czyli potocznie mówiąc SPF 20 oznacza, że u osoby, która stosuje kosmetyk o wskaźniku ochrony przeciwsłonecznej 20, do oparzenia dojdzie po 20-krotnie dłuższym czasie niż gdyby nie zastosowała tego filtra.

Skrótami IPD lub PPD – określa się z kolei wskaźniki, które definiują zdolność ochrony przed promieniowaniem UVA.

Wskaźnikiem IPD (Immediate Pigment Darkening) opisuje się skutki działania promieni UVA na skórę po 60 sekundach po zakończeniu ekspozycji na to promieniowanie.

Z kolei w metodzie PPD (Peristent Pigment Darkening) skutki działania promieni UVA na skórę odczytuje się w przedziale od 2 do 24 godzin po zakończeniu naświetlania, kiedy to natężenie pigmentacji spowodowanej działaniem UVA jest już ustabilizowane. W tym przypadku faktor PPD = 7 oznacza, że do skóry wnika 7 razy mniej energii promieniowania UVA. Trzeba podkreślić, że faktor PPD jest teraz najbardziej wiarygodnym współczynnikiem, który określa stopień ochrony przed UVA.

bard